ทำไงดี? เมื่อไม่รู้จะเรียนสายอะไร?

“เรียนสายไหนดี”

จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก การเลือกว่าจะเรียนสายไหนดีนั้นเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในชีวิต เพราะเมื่อเลือกเรียนแล้วมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและอนาคตสู่อาชีพในสายนั้นๆ ดังนั้นจึงต้องคิดทบทวนกันให้ดีๆ ว่าชอบเรียนอะไร และอยากเรียนต่อคณะไหน มหาวิทยาลัยไหน ซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดอะไร ชอบและสนใจในวิชาไหน หรือเราลองสังเกตตัวเองว่าเวลาเราเรียนที่โรงเรียน เราถนัดการคำนวณหรือไม่ หรือสายศิลป์ก็อาจจะเหมาะกับเรา หรือเวลาเรียน ชอบวิชาไหนมากที่สุด หรือขอคำแนะนำจากครอบครัว ครูและคนที่มีประสบการณ์ในสายงานที่คุณสนใจ แล้วก็กลับมาดูว่าสายอาชีพนั้นต้องเรียนด้านไหน

สายวิทย์-คณิต การเรียนที่จะเน้นไปที่วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เป็นหลัก แต่จะเจาะลึกลงไปในรายวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งคณะที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

กลุ่มสายสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะจิตวิทยา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสายสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะประมง คณะสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คณะโลจิสติกส์ คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มมนุษย์ / สังคม / ครุฯ  คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะโบราณคดี

กลุ่มศิลปะและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะดนตรีและการแสดง คณะดุริยางคศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์

สายศิลป์-คำนวณ การเรียนเน้นไปที่วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ถือเป็นวิชาเรียน 2 วิชาหลักของสายนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งคณะที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คณะโลจิสติกส์

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มศิลปะและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน//วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะดนตรีและการแสดง คณะดุริยางคศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์

กลุ่มมนุษย์ / สังคม / ครุฯ คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะโบราณคดี

สายศิลป์-ภาษา การเรียนที่เน้นหนักไปที่ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ไม่ว่าจะเป็น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ส่วนวิชาอื่นๆ อย่างสังคมศึกษาและภาษาไทย ก็จะมีความเข้มข้นรองลงมา ซึ่งคณะที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

กลุ่มมนุษย์ / สังคม / ครุฯ คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะโบราณคดี

กลุ่มศิลปะและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะดนตรีและการแสดง คณะดุริยางคศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์

กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์

จำไว้ว่าสายงานหรือความสนใจของคุณอาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นี่เป็นเพียงส่วนนึงที่อาจจะสามารถช่วยคุณในกระบวนการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการค้นหาสายงานหรือคณะที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยพิจารณาความสนใจ,ความสามารถ,ความต้องการของตลาดแรงงาน, และเป้าหมายส่วนตัวของคุณ เราควรจำไว้ว่าการเลือกสายงานหรือคณะการเรียนไม่ใช่สิ่งที่ต้องตัดสินใจอย่างรีบร้อน หากต้องใช้เวลาและคิดให้ดี เรามักมีโอกาสที่จะทดลองและเรียนจากประสบการณ์เพื่อทราบว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่

**เนื่องจากบทความนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละคณะ / มหาลัยฯ แนะนำให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานศึกษาอีกทีน้า**

แชร์:

บทความที่น่าสนใจ

ปิดเทอมนี้ พาลูกเที่ยวที่ไหนดี?

ช่วงปิดเทอมของเด็กๆจัดเป็นเวลาที่ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาลูกๆ ออกไปเที่ยวเปิดหูเปิดตา รับประสบการณ์ใหม่ๆมากๆเลยค่ะ และที่เที่ยวที่ดีสำหรับเด็กๆก็ต้

มะเร็ง รู้เร็วรักษาได้

มะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในปัจจุบัน การทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งและวิธีป้องกันสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรักษาใน

เคยสงสัยไหม? คุณดูแลตัวเองเพื่อใคร?

การมีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องยาก แต่จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดีข้อสำคัญจะต้องเริ่มมาแรงจูงใจที่ทำให้เราอยากมีสุขภาพดี ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและคน

ฉันไม่ได้กำลังลดความอ้วน ฉันแค่กำลังเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

การกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีมักเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพหากคุณไม่ได้มุ่งหวังที่จะลดน้ำหนัก แต่ต้องการทำให้ชีวิตของคุณดีขึ