ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (บินบ่าย-กลับเย็น) เดินทางเดือน มี.ค.67 เป็นต้นไป

PVN22-VZ / VIETNAM / เม.ย. - ต.ค. 67 /

รายละเอียด

พีเรียส บัส ผู้ใหญ่ เด็ก เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ ทารก ที่นั่งทั้งหมด จองแล้ว ยังว่างอยู่
29 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 1 13,999 13,999 13,999 10,999 4,900 4 4 0 จองทัวร์
29 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 2 13,999 13,999 13,999 10,999 4,900 21 15 6 จองทัวร์
4 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 1 12,999 12,999 12,999 9,999 4,900 34 34 0 จองทัวร์
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 23 11 จองทัวร์
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 12,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 1 16,999 16,999 16,999 13,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 12,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 1 16,999 16,999 16,999 13,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 12,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 1 13,999 13,999 13,999 10,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 1 13,999 13,999 13,999 10,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 12,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
6 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 1 17,999 17,999 17,999 14,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 12,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 1 16,999 16,999 16,999 13,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 12,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 12,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์