ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินสาย-กลับบ่าย) พัก 3 ดาว

PVN203-VZ / VIETNAM / มิ.ย. - ต.ค. 67 /

รายละเอียด

วันที่ 1:สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)–สนามบินดานัง-หาดหมีเคว-ร้านกาแฟ– วัดลิงห์อึ๋ง–Café son tra marina
วันที่ 2:ดานัง-บานาฮิลล์-นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สะพานมือสีทอง โกเด้นบริดจ์-Fantasy-สวนดอกไม้-นั่งรถราง-ชมอุโมงค์เก็บไวน์-ร้านหยกอัญมณี-ชมโชว์สุดอลังการ ณ เมืองดานัง
วันที่ 3:เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง-เที่ยวเมืองมรดกโลก ย่านการค้า ฮอยอัน -วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
วันที่ 4:เมืองดานัง-สวนเอเปค-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน-ตลาดฮาน-โบสถ์สีชมพู-สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)

พีเรียส บัส ผู้ใหญ่ เด็ก เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ ทารก ที่นั่งทั้งหมด จองแล้ว ยังว่างอยู่
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 1 11,999 11,999 11,999 8,999 4,900 25 25 0 จองทัวร์
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 2 11,999 11,999 11,999 8,999 4,900 24 16 8 จองทัวร์
10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 1 9,999 9,999 9,999 6,999 4,900 34 34 0 จองทัวร์
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 1 11,999 11,999 11,999 8,999 4,900 34 4 30 จองทัวร์
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 1 10,999 10,999 10,999 7,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 1 10,999 10,999 10,999 7,999 4,900 34 15 19 จองทัวร์
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 1 12,999 12,999 12,999 9,999 4,900 34 6 28 จองทัวร์
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 1 11,999 11,999 11,999 8,999 4,900 34 9 25 จองทัวร์
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 1 10,999 10,999 10,999 7,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
21 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 1 10,999 10,999 10,999 7,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 1 10,999 10,999 10,999 7,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 1 10,999 10,999 10,999 7,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 1 10,999 10,999 10,999 7,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
29 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 1 10,999 10,999 10,999 7,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 1 12,999 12,999 12,999 9,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 11,999 4,900 34 0 34 จองทัวร์