ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ (บินบ่าย-กลับสาย)

PVN10-VU / VIETNAM / ก.ค. - ต.ค. 67 /

รายละเอียด

ไม่มีพีเรียสที่พร้อมผ่อน

พีเรียส บัส ผู้ใหญ่ เด็ก เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ ทารก ที่นั่งทั้งหมด จองแล้ว ยังว่างอยู่
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 13,999 4,900 25 0 25 จองทัวร์
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 1 14,999 14,999 14,999 12,999 4,900 25 0 25 จองทัวร์
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 1 14,999 14,999 14,999 12,999 4,900 25 0 25 จองทัวร์
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 13,999 4,900 25 0 25 จองทัวร์
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 1 16,999 16,999 16,999 14,999 4,900 31 0 31 จองทัวร์
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 1 15,999 15,999 15,999 13,999 4,900 25 25 0 จองทัวร์