SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL)

รายละเอียด

เริ่มต้น 14,699 บ.

มาเลเซีย-ปีนัง-จอร์จทาวน์-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-ปุตราจาย่า-กัวลาฯ

4 วัน 3 คืน  เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ “พุทธชัยมงคล” วัดไชยมังคลาราม ชมสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่ วัดธรรมิการาม

ชมเมืองจอร์จทาวน์ ชมศิลปะกำแพงย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ต้นตำหรับอาหาร STREET FOOD อันลือลั่น

วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดเค็ก ลก ซี

เข้าชมจุดชมเมืองปีนัง อุทยานแห่งชาติ Penang Hill

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า,ไร่ชา

 เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว

เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND

 สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE

ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู

เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER

 พักที่ ปีนัง 1 คืน / คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติ้ง 1 คืน

ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน

แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
วันที่ 03-06 พฤษภาคม 2567 12,999.- 4,900. - 4,900. -
วันที่ 09-12 พฤษภาคม 2567 (Promotion) 11,999.- 4,900. - 4,900. -
วันที่ 30 พฤษภาคม- 02 มิถุนายน 2567 13,999.- 4,900. - 4,900. -

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL (เด็กไม่มีเตียง) เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 600.- บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP (เด็กมีเตียง) แบบเสริมเตียง ลดราคา 300.- บาท

มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์ ลดราคา 3,000.-บาท