SPHZ-M3.GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH)

รายละเอียด

เริ่มต้น 18,999 บ.

✌️ สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า ไร่ชา

✌️ เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว

✌️ เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND

✌️ สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE

✌️ ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู

✌️ เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER

✌️ ไฮไลท์พิเศษ!!!! นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำมะละกา

✌️ พักที่ คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติ้ง 1 คืน / มะละกา 1 คืน

✌️ ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน

✌️ แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
วันที่ 05-08 เมษายน 2567
วันหยุดยาว
14,999.- 3,900. - 4,900. -
วันที่ 03-06 พฤษภาคม 2567
วันหยุดยาว
14,999.- 3,900. - 4,900. -
วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 13,999.- 3,900. - 4,900. -

 เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL (เด็กไม่มีเตียง) เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000.-บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP (เด็กมีเตียง) แบบเสริมเตียง ลดราคา 300.- บาท

มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์ ลดราคา 4,000.-บาท