SPHZ-02.3 TASTEFUL SINGAPORE 3D2N (SQ) NOV 23 – JUN 24

รายละเอียด

เริ่มต้น 18,999 บ.

เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)

✌️  แจ้งปรับราคาบัตรช่วง UNIVERSAL STUDIO Peak Season สำหรับลูกค้า Option B
FULLBOAD ราคาบัตรจะเพิ่ม 300 จากราคาเดิม ตั้งแต่วันที่ 27พ.ค.-31ก.ค.66/18พ.ย.-31.ธ.ค.66

จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร OptionB)

นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ (รวมค่าบัตร)

ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์

เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์

ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ

สัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร OptionB)

ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตล์น่ารักหลากหลาย (OptionB)

รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

**สำคัญมาก **

หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
Option A
FREEDAY
Option B
FULLBOAD
วันที่ 19-21 เมษายน 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 20-22 เมษายน 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 26-28 เมษายน 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 27-29 เมษายน 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 04-06 พฤษภาคม 2567
วันหยุดยาว
20,999. - 23,499.- 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 01-03 มิถุนายน 2567 20,999. - 23,499.- 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2567 17,999. - 20,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 18,999. - 21,499. - 3,900. - 5,900. - แอดไลน์เพื่อจองทัวร์

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง ลดราคา 500 บาท

มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์ ลดราคา 5,000 บาท