ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ Sydney ” ผ่อนฟรี 6 เดือน ” 6 วัน 4 คืน เที่ยวคุ้มจุใจ

รายละเอียด

6วัน 4คืน / เริ่ม 98,600 บ.

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
1 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
104,600
122,600
104,600
104,600
104,600
2 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
98,600
116,600
98,600
98,600
88,900
1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
98,600
116,600
98,600
98,600
88,900