ตรวจที่ รังสิต

โปรโมชั่นแพ็กเกจตรวจสุขภาพและโรคต่างๆ

  • ราคาถูกกว่าโรงพยาบาล
  • แบ่งจ่ายได้สบายๆ
  • ตรวจได้ 2 ครั้งต่อปี
  • พาเพื่อนหรือครอบครัวมาตรวจได้

ราคาปกติ 1,315 บ.
ราคาพิเศษ 899 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 2,970 บ.
ราคาพิเศษ 1,900 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 2,920 บ.
ราคาพิเศษ 1900 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 6,070 บ.
ราคาพิเศษ 4200 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 6,020 บ.
ราคาพิเศษ 4,200 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 1,500 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 1,500 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 1,260 บ.
ราคาพิเศษ 799 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 1,650 บ.
ราคาพิเศษ 1,299 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 1,900 บ.
ราคาพิเศษ 1,499 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 1,990 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 399 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 1,200 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 1,680 บ.
ราคาพิเศษ 1,300 บ. x 2 ครั้ง

ราคาปกติ 2,280 บ.
ราคาพิเศษ 1,600 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 1,315 บ.
ราคาพิเศษ 899 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 2,970 บ.
ราคาพิเศษ 1,900 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 2,920 บ.
ราคาพิเศษ 1900 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 6,070 บ.
ราคาพิเศษ 4200 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 6,020 บ.
ราคาพิเศษ 4,200 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 1,500 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 1,500 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 1,260 บ.
ราคาพิเศษ 799 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 1,650 บ.
ราคาพิเศษ 1,299 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 1,900 บ.
ราคาพิเศษ 1,499 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 1,990 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 399 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ -
ราคาพิเศษ 1,200 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 1,680 บ.
ราคาพิเศษ 1,300 บ. x 2 ครั้ง

(พื้นที่ให้บริการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2567)

ราคาปกติ 2,280 บ.
ราคาพิเศษ 1,600 บ. x 2 ครั้ง